DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlaç Nomenklatürü ECF   225 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlaç etken maddelerini oluşturan organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esasların öğretilmesi
Dersin İçeriği
Alifatik, sikloalifatik ve aromatik hidrokarbonların, tek ve iki halkalı aromatiklerin, bisiklik hidrokarbonların, iki halkalı kondanse heterosikliklerin, çok halkalı karbosiklik ve heterosikliklerin ve fonksiyonel grupların yanı sıra steroit, prostaglandin, aminoasitler gibi özel nomenklatür kuralları olan bileşiklerin IUPAC ve Chemical Abstract sistemlerine göre isimlendirme prensiplerini ve stereokimyasal kavramların tanıtımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alifatik, sikloalifatik, aromatik ve heteroaromatik sistemleri tanır.
2) İsimlendirme kurallarını öğrenir.
3) Fonksiyonel grupları tanır ve isimlendirilmesini öğrenir.
4) Özel nomenklatür uygulanan bazı gruplarla ilgili isimlendirme kurallarını öğrenir.
5) Bazı stereokimyasal kavramları öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İsimlendirme kuralları, geleneksel, chemical abstract ve IUPAC sistemik isimlendirme kuralları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Alifatik hidrokarbonlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Sikloalifatik hidrokarbonlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Tek halkalı ve iki halkalı aromatik bileşikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Benzo ve hetero iki halkalı sistemler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 İki halkalı ve çok halkalı kondanse heterosiklikler, Hantzsch-Widman sistemi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Fonksiyonel gruplara giriş, alkil halojenürler, oksijen içeren fonksiyonel gruplar (alkoller, fenoller, eterler) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Değerlendirmesi- Oksijen içeren fonksiyonel gruplar (aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Azot içeren fonksiyonel gruplar (aminler, amidler, nitril ve izonitriller, nitro ve nitroso bileşikleri) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Kükürt içeren fonksiyonel gruplar, birden fazla fonksiyonel grup içeren asiklik ve siklik bileşikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Stereokimyasal kavramların örnek bileşikler üzerinde açıklanması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Özel yapılı bileşiklerin isimlendirilmesi (penisilinler, sefalosporinler, ergolin türevleri, morfin ve türevleri) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Özel yapılı bileşiklerin isimlendirilmesi (steroitler, prostaglandinler, aminoasitler vd.) Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Nomenklatür kurallarının bazı ilaç moleküllerine uygulanması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar