DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi ECS   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, tıbbın ve eczacılığın ilk çağlardan günümüze kadar gelişimi ve bu gelişim sürecinin felsefi olarak yorumlanışına dair temel bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bilimin ve bilim felsefesinin tarihsel gelişiminin özellikle tıp ve eczacılık açısından ele alınmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Popüler bilim mitlerini açıklar.
2) Aristotelesçi-Ortaçağ dünya görüşünün bilimsel mozağinin temel bileşenlerini açıklar.
3) Kartezyen dünya görüşünün bilimsel mozağinin temel bileşenlerini açıklar.
4) Newton dünya görüşünün bilimsel mozağinin temel bileşenlerini açıklar.
5) Çağdaş dünya görüşünün bilimsel mozağinin temel bileşenlerini açıklar.
6) Mezapotamya uygarlıklarındaki önemli tıp bilginlerini sayar.
7) Antik Yunan'daki önemli tıp bilginlerini sayar.
8) Beytül Hikme'deki önemli tıp bilginlerini sayar.
9) Endülüs'deki önemli tıp bilginlerini sayar.
10) Osmanlı'daki önemli tıp bilginlerini sayar.
11) Modern dönemdeki önemli tıp bilginlerini sayar.
12) Gelecekte tıp ve eczacılık alanında gerçekleşebilecek yeniliklere örnek verir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Popüler Bilim Mitolojisi İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Bilimsel Mozaik İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bilimsel Metodoloji ve Bilimsel Değişim İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Aristotelesçi-Ortaçağ Dünya Görüşü İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kartezyen Dünya görüşü İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Newton dünya görüşü İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Çağdaş dünya görüşü İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İnternet üzerinden araştırma Yazılı Sınav
9 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Mezopotamya Uygarlıkları İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Antik Yunan İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Beytül Hikme İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Endülüs İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Osmanlı İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Modern Dönem İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Tıp ve Eczacılığın Serüveni: Futuristik Tahminler İnternet üzerinden araştırma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İnternet üzerinden araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar