DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eczacılık Uygulamaları ECF   226 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çeşitli eczacılık çalışma alanlarında başlangıç düzeyinde bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Endüstri, eczane, hastane ve klinik eczacılık alanlarında görev alan eczacıların çalışmalarının gözlemlenmesi ve bu çalışmaların öğrenci tarafından da uygulanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Başlangıç düzeyinde reçete okuma ve değerlendirme becerisi edinebilmek.
2) Resmi sağlık mevzuatını başlangıç düzeyinde anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
3) Serbest eczacının görev, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmek.
4) Eczanedeki rutin işleyişle ilgili genel bilgi sahibi olmak.
5) Reçete türleri arasındaki farklılıkları kavramak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eczacılık, eczane ve eczacı çalışma alanlarının tanımı Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Hasta ve reçete karşılama Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Reçete okuma ve değerlendirme Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Eczanelerde ilaç yerleştirme, eczane düzenlenmesi ve stok kontrolleri Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
5 Reçete çeşitleri Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Eczanede zorunlu bulunan defterler Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Eczanede zorunlu bulunan defterler Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Eczanede ilaçların farmakolojik gruplandırılması Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Serbest eczacının görev, yetki ve sorumlulukları Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 Eczane laboratuvarlarının düzenlenmesi ve günümüz eczanesinde gerekli madde ve malzemeler Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 İlaçların saklama koşulları Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Eczacılıkta kullanılan birimler, reçetede kullanılan latince terimler, tıbbi terimler ve reçete tanımı Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Majistral preparat yapımı ve iyi eczacılık uygulamaları Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Resmi sağlık mevzuatı Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar