DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enfeksiyon Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü ECF   230 4 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ÖZGÜR SÜRMELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SÜHEYLA KÖMÜR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.ÖZGÜR SÜRMELİOĞLU1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.SÜHEYLA KÖMÜR1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.NURAN ÖĞÜLENER1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.ÖZGÜR SÜRMELİOĞLU1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.SÜHEYLA KÖMÜR1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda enfeksiyon hastalıklarında bazı vakalar üzerinde akılcı antibiyotik kullanımının anlatılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Akılcı ilaç kullanımının temel prensipleri, akut otit, sistit vb olgularda akılcı antibiyotik kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2) Öğrenciler akılcı antibiyotik kullanımının önemi hakkında farkındalık kazanacaktır.
3) Öğrenciler, akut otitis media tedavisinde kullanılan ilaçların kullanımı, yan tesirleri, kontrendikasyonları ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4) Öğrenciler, sistit tedavisinde kullanılan ilaçların kullanımı, yan tesirleri, kontrendikasyonları ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
5) Öğrenciler, hasta ile iletişim kurma becerisi kazanırlar.
6) İlaçların doğru kullanılması, tedavi süreci ile ilgili uyuncun sağlanması ve tedavi ile ilgili diğer konular hakkında hastanın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim vermeyi öğrenirler.
7) Hastayı ilaçları ve tedavisi hakkında bilgilendirmeyi ve hastadan geri bildirim almayı öğrenirler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akılcı İlaç Kullanımının Temel Prensipleri Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Akılcı Antibiyotik Kullanımında Eczacının Görev ve Sorumlulukları Ders kitapları, güncel literatürler Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Farmasötik Dozaj Şekilleri Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Otitis Media Etiyolojisi ve Kliniği Vaka Takdimi Ders kitapları, güncel literatürler Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Otit Tedavisinde Kullanılan Antibiyotikler-1 Ders kitapları, güncel literatürler Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Otit Tedavisinde Kullanılan Antibiyotikler -2 Ders kitapları, güncel literatürler Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Reçete Analizi ve Eczacı-Hasta İletişim Modülü Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Objektif Yapılandırılmış Pratik Sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Genel Değerlendirme ve Anket Güncel literatürler Soru-Cevap
10 Sistit Etiyolojisi ve Kliniği Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sistit tedavisinde kullanılan kemoterapötikler -1 Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sistit tedavisinde kullanılan kemoterapötikler -2 Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Reçete Analizi ve Eczacı-Hasta İletişim Modülü Ders kitapları, güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Genel Tekrar Ders kitapları, güncel literatürler Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Staj Sonu Genel Değerlendirme ve anket Ders kitapları, güncel literatürler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Objektif Yapılandırılmış Pratik Sınav Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar