DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Bitkilerin Morfolojisi ve Anatomisi ECS   216 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilerin Farmasötik Botanik dersi öncesinde Farmasötik Botanikle ilgili temel kavramları ve terminolojiyi öğrenmeleri ve bu dersin Farmasötik Botanik dersine ön hazırlık oluşturması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Basic Botanical concepts and terminology, binominal nomenclature, classification principles, professional Latin, plant diagnosis, macroscopic and microscopic study methods, root, stem, leaf, flower, fruit and seed morphology and anatomy of the basic concepts and terminology.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel botanik ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
2) Temel botanik ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
3) Bitkilerin adlandırılmasında ve sınıflandırılmasında kullanılan kavramları öğrenir.
4) Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan kavramları öğrenir.
5) Tıbbi bitki, bitkisel drog gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
6) Bitki teşhisinde kullanılan temel kavramları, yöntemleri ve literatürleri öğrenir.
7) Makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi hakkında fikir edinmiş olur.
8) Eczacılıkta önemli monotokil ve dikotil bitki familyalarının morfolojisi ve anatomisini öğrenir.
9) Çiçek formülü okumayı, familya gruplarına göre çiçek formüllerini öğrenir.
10) Monokotil ve dikotil bitki gruplarında yaprak anatomisi, yaprak morfolojisi ve yaprakta bulunan özelleşmiş yapılar ile ilgili kavramları öğrenir.
11) Kök ve gövde anatomisi, morfolojisinde kullanılan temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
12) Meyve morfolojisinde kullanılan temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Florasına giriş, temel botanik kavramları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
2 Bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kavramlar ve terminoloji Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
3 Bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
4 Bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
5 Eczacılıkta önemli monotokil ve dikotil bitki familyalarının morfolojisi ve anatomisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
6 Eczacılıkta önemli monotokil ve dikotil bitki familyalarının morfolojisi ve anatomisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
7 Tıbbi bitkilerin kök morfoloji ve anatomisi ve bunlarla ilgili temel kavramlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tıbbi bitkilerin gövde morfoloji ve anatomisi ve bunlarla ilgili temel kavramlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
10 Tıbbi bitkilerin yaprak morfoloji ve anatomisi ve bunlarla ilgili temel kavramlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
11 Tıbbi bitkilerin çiçek morfoloji ve anatomisi ve bunlarla ilgili temel kavramlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
12 Tıbbi bitkilerin meyve morfoloji ve anatomisi ve bunlarla ilgili temel kavramlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
13 Tıbbi bitkilerin tohum morfoloji ve anatomisi ve bunlarla ilgili temel kavramlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
14 Makroskobik ve Mikroskobik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
15 Uygulama ve tartışma- Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar