DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı III ECF   403 7 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umay Merve GÜVEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katı dozaj şekillerinin formülasyon tasarımı ve pratik olarak hazırlanması amacıyla bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin laboratuvarda çalışma disiplini kazanması açısından önemli ve temel bir derstir. Ölçme, tartma, enjeksiyonluk preparat ve tablethazırlama konularında beceri kazanırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enjeksiyonluk dozaj şekli formülasyonunun tasarlanmasına ait prensipleri açıklar.
2) Enjeksiyonluk dozaj şekli formülasyonu için reçeteye ait hesaplamaları yapar.
3) Göz, Kulak ve Buruna Uygulanan Dozaj Formlarının formülasyonunun tasarlanmasına ait prensipleri açıklar.
4) Göz, Kulak ve Buruna Uygulanan Dozaj Formlarının formülasyonu hazırlamaya ait deney planlaması yapar.
5) Ampul kapama kontrollerini yapar.
6) Granüle hazırlamaya ait parametreleri sıralar.
7) Katı dozaj şekli formülasyonunun tasarlanmasına ait prensipleri açıklar.
8) Tablette yapılan kalite kontrol metodlarını uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demostrasyon deney planı Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 küçük Hacimli Enjeksiyonluk Preparatlar deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
3 Küçük Hacimli Enjeksiyonluk Preparat Kontrolleri deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
4 Göz Preparatları deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
5 Burun Preparatları deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
6 Kulak Preparatları deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
7 Steril Preparatlarda Kalite Kontrol deney planı
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Büyük Hacimli Preparatlar deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
10 Granüleler deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
11 Granüle Kontrolleri deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
12 Tabletler deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
13 Toz İlaçlar deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
14 Tabletlerde Kalite Kontrol deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
15 Formülasyon Geliştirme deney planı Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar