DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Teknoloji III ECF   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri parenteral dozaj şekilleri ve katı dozaj şekillerinin formülasyonlarının geliştirilmesi, üretim, bitmiş ürün kontrolleri, sterilizasyon ve stabilite hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Parenteral çözeltiler, parenteral preparatların formülasyonu, büyük hacimli parenteral preparatlar, parenteral kontaminasyon, sterilizasyon yöntemleri, tozların genel özellikleri, tablet formülasyonlarında kullanılacak eksipiyanlar, tablet basım yöntemleri ve kapsül formülasyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parenteral dozaj şekilleri hakkında temel kavramları bilir ve açıklar.
2) Parenteral dozaj şekillerinin sterilizasyonunda kullanılacak yöntemleri bilir ve açıklar.
3) Parenteral dozaj şekillerinin stabilitesini formülasyon geliştirme ve bitmiş ürün aşamasında değerlendirir.
4) Göz, burun ve kulağa uygulanan ilaç şekillerinin formülasyonunu açıklar.
5) Büyük hacimli parenteral preparatların formülasyonunu ve üretim teknolojisini açıklar.
6) Katı dozaj şekillerinin üretim teknolojilerini ve katı dozaj şekilleri üzerinde yapılması gerekli kontrolleri bilir ve uygular.
7) Tablet ve kapsül gibi katı dozaj şekillerinin formülasyon tasarımı yapar.
8) Katı dozaj şekillerinde formülasyon aşamasında ve bitmiş ürün üzerinde yapılması gerekli kontrolleri açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küçük Hacimli İnjeksiyonluk Preparatlar Gözlem-Araştırma
2 Göz Preparatları Gözlem-Araştırma
3 Nazal Preparatlar Gözlem-Araştırma
4 Kulak Preparatları Gözlem-Araştırma
5 Büyük Hacimli Parenteral Preparatlar Gözlem-Araştırma
6 Sterilizasyon yöntemleri ve sterilizasyon kinetiği Gözlem-Araştırma
7 Parenteral preparatlarda kalite kontrol ve üretim teknolojileri Gözlem-Araştırma
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma
9 Tablet Formülasyonu ve Tasarımı Gözlem-Araştırma
10 Tablet Basım Yöntemleri ve Uygulamaları Gözlem-Araştırma
11 Tablet Basım Fiziği Gözlem-Araştırma
12 Partikül Büyüklüğü Uygulamaları, Tozların Karıştırılması ve Öğütülmesi Gözlem-Araştırma
13 Kapsül tipi dozaj şekilleri Gözlem-Araştırma
14 Katı dozaj şekillerinde stabilite Gözlem-Araştırma
15 Katı dozaj şekillerinin ambalaj malzemeleri Gözlem-Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar