DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Eczacılık I ECF   405 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik eczacılığın görev ve sorumluluklarını öğrenerek, özel hasta gruplarında ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlarda ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında eczacıların rolünü kavramak
Dersin İçeriği
Klinik eczacılık ve farmasötik bakım kavramları, klinik farmakokinetik, özel hasta gruplarında ilaç kullanımı ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında eczanın rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klinik eczacılık,farmasötik bakım ve klinik farmakolojinin tanımını yapar.
2) Hangi ilaçlar için terapötik ilaç izlemi yapılması gerektiğini bilir ve düzeyleri hastanın klinik durumuna göre yorumlayabilir.
3) İlaç-ilaç, besin ve hastalık etkileşimlerini yorumlayabilir.
4) Özel hasta gruplarının ilaç kullanımında önemli olan hususları bilir.
5) Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili hasta/hasta yakınlarına ve ilgili sağlık personellerine danışmanlık hizmeti verebilir.
6) Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili hasta/hasta yakınlarına ve ilgili sağlık personellerine danışmanlık hizmeti verebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Kavramları Ders Kitabı Anlatım
2 Klinik Farmakokinetik Ders Kitabı Anlatım
3 İlaç Etkileşimleri ve Geçimsizliği Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
4 Pediatride İlaç Kullanımı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 Gebelikte ve Laktasyon Döneminde İlaç Kullanımı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
6 Geriatride İlaç Kullanımı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
7 Böbrek Hastalıklarında İlaç Kullanımı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Karaciğer Hastalıklarında İlaç Kullanımı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
10 Hipertansiyon Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitabı ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
11 Kalp Yetmezliği Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitabıve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
12 Diyabet Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitabı ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
13 Dislipidemi Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitabı ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
14 Koroner Arter Hastalıklarının Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitabı ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
15 Astım ve KOAH Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitabı ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar