DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji IV ECF   409 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel ve lokal anestezik ilaçlar, naljezikler, stimülanlar ve kilo kaybettirici ilaçlar, hipnosedatifler, duygu durum bozukluğunda kullanılan ilaçlar, parkinson ilaçları, alzeilmer tedavisinde kullanılan ilaçlar, antianemik ilaçlar ve vitaminlerin etki mekanizmaları, yan tesirleri, kontrendikasyonları, terapötik kullanımları ve farmakokinetik özeliklerinin açıklanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Genel ve lokal anestezik ilaçlar, analjezikler, stimülanlar ve kilo kaybettirici ilaçlar, hipnosedatifler, duygu durum bozukluğunda kullanılan ilaçlar, parkinson ilaçları, alzeilmer tedavisinde kullanılan ilaçlar, antianemik ilaçlar ve vitaminlerin etki mekanizmaları, yan tesirleri, kontrendikasyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Santral Sinir Sistemi Farmakolojisini Temel İlkelerini açıklarlar.
2) Genel ve Lokal Anesteziklerin etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
3) Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar ve Santral Etkili Kas Gevşeticilerin etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
4) Hipnosedatif İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
5) Alkoller ve Nöroleptik İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
6) Duygu Durum Bozukluğunda Kullanılan İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
7) Opioid Analjeziklerin etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
8) Non-Sterodial Antiinflamatuvar İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
9) Santral Sinir Sistemi Stimulanları ve Kilo Kaybettiren İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
10) Antiepileptik İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
11) Parkinson Hastalığında ve Diğer Hareket Bozuklukları ile Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
12) Vitamin ve antianemiik ilaçların etki mekanizmaları, farmakolojik özellikleri, yan tesirleri, kontrendike olduğu durumlar ve terapötik kullanımlarını açıklarlar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisini Temel İlkeleri Kitap ve Literatür Araştırması
2 Genel ve Lokal Anestezikler Kitap ve Literatür Araştırması
3 Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar ve Santral Etkili Kas Gevşeticiler Kitap ve Literatür Araştırması
4 Hipnosedatif İlaçlar 1: Genel özellikleri ve Benzodiazepinler Kitap ve Literatür Araştırması
5 Hipnosedatif İlaçlar 2: Barbitüratlar ve Diğerleri Kitap ve Literatür Araştırması
6 Alkoller ve Nöroleptik İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
7 Opioid Analjezikler, İlaçların Kötüye Kullanımı ve İlaç Bağımlılığı Kitap ve Literatür Araştırması
8 Ara Sınav
9 Non-Sterodial Antiinflamatuvar İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
10 Santral Sinir Sistemi Stimulanları ve Kilo Kaybettiren İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
11 Antiepileptik İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
12 Parkinson Hastalığında ve Diğer Hareket Bozuklukları Kitap ve Literatür Araştırması
13 Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
14 Antianemik İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
15 Vitaminler Kitap ve Literatür Araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar