DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı Modülü ECF   411 7 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Santral Sinir sistemi hastalıklarında akılcı ilaç kullanımını sağlamak
Dersin İçeriği
Santral sinir sistemi hastalıklarında akılcı ilaç kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Santral sinir sistemi hastalıklarının fizyopatolojisini açıklar.
2) Santral sinir sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçları kullanımını açıklar.
3) Santral sinir sistemi ilaçlarının akılcı kullanımını uygular.
4) Santral sinir sistemi ilaçlarının yan tesirleri ve kontrendike olduğu durumları açıklarlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Santral Sinir Sistemi Farmakolojine Giriş Kitap ve Literatür Araştırması
2 Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
3 Opioidler Kitap ve Literatür Araştırması
4 Olgu Çalışması-1 Kitap ve Literatür Araştırması
5 Eczacı-Hasta Simülasyonu Kitap ve Literatür Araştırması
6 objektif yapılandırılmış pratik sınav Kitap ve Literatür Araştırması
7 Parkinson fizyopatolojisi ve kliniği Kitap ve Literatür Araştırması
8 Ara Sınav Kitap ve Literatür Araştırması
9 Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
10 Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
11 olgu çalışması-2 Kitap ve Literatür Araştırması
12 duygu durum bozukluğunda kullanılan ilaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
13 olgu çalışması-3 Kitap ve Literatür Araştırması
14 eczacı-hasta simülasyonu Kitap ve Literatür Araştırması
15 objektif yapılandırılmış pratik sınav Kitap ve Literatür Araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve Literatür Araştırması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar