DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Toksikoloji ECF   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri temel toksikoloji, özel toksikoloji konuları,hedef organ toksisitesi, ilaç dahil ksenobiyotik toksisitesi ve zehirlenmeleri konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır..
Dersin İçeriği
Ders, Toksikolojinin tarihcesi ve genel kavramlar; toksisite testleri; toksikokinetik; toksik etki mekanizmaları; toksisiteyi etkileyen faktörler; toksik etkilerin sınıflanması; genotoksik etki ve etkenler; teratojenite ve teratojenik bileşikler; karsinojenite ve karsinojenik bileşikler; allerjik reaksiyonlar ve immunotoksik etki; genetik polimorfizm; ilaç-ilaç, ilaç-hastalık, ilaç-besin etkileşmelerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi; akut zehirlenme tedavisi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toksikolojinin temel kavramları yönünden bilgi sahibidir.
2) Toksikokinetik, toksik etki mekanizmaları konularında bilgi sahibidir.
3) Özel toksik etkiler ve genetik polimorfizmin toksik sonuçları konularında bilgi sahibidir.
4) İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşmelerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
5) Akut zehirlenme tedavisinin genel ilkeleri konularında bilgi sahibidir.
6) Hedef organ toksisitesi konusunda donanımlıdır.
7) İlaç ve diğer ksenobiyotikler ile gözlenen zehirlenmeler ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgi sahibidir.
8) Biyoteknolojik ürünlerin toksik etkileri ve nanotoksikoloji konusunda bilgi sahibidir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toksikolojiye Giriş: Tanımlar ve Temel Kavramlar Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Toksisite Mekanizmaları ve Toksisiteye Etki Eden Faktörler Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toksikokinetik I: Ksenobiyotiklerin Absorpsiyonu, Dağılımı ve İtrahı Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toksikokinetik II: Ksenobiyotiklerin Biyotransformasyonu Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toksisite Testleri ve Risk Değerlendirmesi Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Akut Zehirlenme Tedavisi ve Antidot Kavramı Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Özel Toksik Etkiler I: Genotoksisite,Mutajenite, Karsinojenite Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Özel Toksik Etkiler II: Üreme ve Gelişimsel Toksisite Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Gebelikte İlaç Kullanımının Diğer Riskleri ve Teratojenite Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İmmunotoksikolojiye Giriş ve Alerjik Reaksiyonlar Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Genetik Polimorfizme Bağlı Toksik Etkiler Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Biyoteknolojik Ürünlerin Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Aşı Bileşenlerinin Olası Toksik Etkileri Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Nanomateryallerin Toksik Etkileri Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çevresel Toksikoloji ve Afet Toksikolojisi Ders Kitapları ve güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar