DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Kimya IV ECF   415 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, merkezi sinir sistemi ilaçları ve ve antienflamatuar analjezik ilaçların sınıflandırılmaları, sentez reaksiyonları, yapı-aktivite ilişkileri ve metabolitleri hakkında genel bilgiler vererek öğrencilere bu konularda temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Merkezi sinir sistemi ilaçları (genel anestezikler, lokal anestezikler, sedatif-hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antiepileptikler, santral etkili kas gevşeticiler) ve antienflamatuar analjezik ilaçların sınıflandırılmaları, sentez reaksiyonları, yapı-aktivite ilişkileri ve metabolitleri hakkında bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Merkezi sinir sistemine etki eden ve antienflamatuar analjezik ilaçların yapılarını öğrenir.
2) Merkezi sinir sistemine etki eden ve antienflamatuar analjezik ilaçların sentezlerini öğrenir.
3) Merkezi sinir sistemine etki eden ve antienflamatuar analjezik ilaçların etki mekanizmalarını ve kullanılışlarını öğrenir.
4) Merkezi sinir sistemine etki eden ve antienflamatuar analjezik ilaçların yapı-etki ilişkilerini öğrenir.
5) Merkezi sinir sistemine etki eden ve antienflamatuar analjezik ilaçların biyotransformasyonlarını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel anestezik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Sedatif-hipnotik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Trankilizan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Nöroleptik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Antidepresan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Antiepileptik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Merkezi etkili kas gevşeticiler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders Kitapları Yazılı Sınav
9 Psikomimetik İlaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Analjezik ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Narkotik antagonistler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Antiparkinson ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Lokal anestezikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar