DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eczacılık Tarihi ve Deontoloji ECF   417 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Özgür KIRAN
Dersi Verenler
Özgür KIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eczacılık uygulamaları sırasında ihtiyaç duyulacak mesleğin ve eğitimin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirmek ve eczacılık mesleğinde geçerli olan etik kuralları benimsetmek
Dersin İçeriği
Antik çağlarda, Osmanlı Döneminde, Cumhuriyet Dönemi ve sonrası Eczacılık Uygulamalarının gelişimi, etik ve deontoloji kavramlarının açıklanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik çağlardan günümüze kadar Dünya'da ve Türkiye'de yaşamış, eczacılık tarihi açısından önemli kişileri ve olayları bilir.
2) Mesleği ile ilgili gelişmeleri bilir ve mesleğinin bugünkü durumunun değerlendirmesini yapar.
3) Eczacılık mesleği üyelerinin bilmesi ve uyması gereken etik kurallar ile Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü'nü bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deontoloji, etik, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eczacılık tarihi hakkında temel bilgiler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mezopotamyada Eczacılık Uygulamaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Eski Mısırda Eczacılık Uygulamaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eski Hint ve Eski Çinde Eczacılık Uygulamalar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Eski Yunanda Eczacılık Uygulamaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Eski Romada Eczacılık Uygulamaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav
9 İslamda Tıp ve Eczacılık Uygulamaları ve Ünlü Hekimler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Osmanlılar Dönemi Eczacılık Uygulamaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eczacılık ve Türk Eczacılık Tarihinin Öncüleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Farmakopeler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiye Cumhuriyeti'nin Yakın Tarihinde Eczacılık Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İlaç Sanayii Tarihçesi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Eczacılıkla İlgili Kurulan Meslek Kuruluşları ve Çıkarttıkları Dergiler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları-Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar