DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği ECF   419 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Özgür KIRAN
Dersi Verenler
Özgür KIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eczacılık uygulamaları sırasında ihtiyaç duyulacak temel mevzuat, eczacılık işletmeleri yönetimi ve mesleki uygulamalar sırasında rehber olacak mesleki etik ilkeleri vermek.
Dersin İçeriği
Yürürlükte olan eczacılıkla ilgili yasa ve yönetmelikler, eczacıları ilgilendiren resmi kurallar, genel İşletmecilik bilgileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eczacılıkla ilgili mevzuatı tanır.
2) Mevzuata uygun olarak Eczacılık İşletmelerinin yönetim ve organizasyonunu planlar
3) Mesleki etik ilkelere uygun davranmayı benimser, ve kendisinin ve hastalarının sosyal haklarının bilincine varır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mevzuatla ilgili genel tanımlar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İşletme, Eczacılık İşletmeciliği, Amaçları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İşletmelerin yakın ve dış çevresi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İşletmelerin sınıflandırılması Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İşletmelerin hukuksal yapısı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İşletmelerin kuruluş yeri çalışmaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yönetim ve Fonksiyonları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav
9 Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanun Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanun Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Türk Eczacıları Birliği Kanunu Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eczacılıkla ilgili temel yönetmelikler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Etik, Eczacılık Etiği Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Etik ilkeler, Etik sorunlar, Etik çözüm, Vaka analizleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Etik ilkeler, Etik sorunlar, Etik çözüm, Vaka analizleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları-Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar