DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Dozaj Şekilleri ve Modern Terapotik Sistemler ECS   401 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere modern terapötik sistemlerin tanıtımı, ilaç kullanım yolları ve modern terapötik sistemlerin geliştirilme nedenlerinin, biyopolimerlerin modern terapötik sistem tasarımındaki öneminin anlatılması
Dersin İçeriği
Farmasötik dozaj formlarının geliştirilmesinde son gelişmeler ve yeni yaklaşımlar, modern terapötik sistemlerin tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern terapötik sistemleri tanımlar.
2) Modern terapötik sistemlerin kullanım yolları ve tasarımları hakkında bilgi sahibi olur.
3) Modern terapötik sistemlerin geliştirilme nedenlerini kavrar.
4) Biyopolimerlerin modern terapötik sistem tasarımındaki önemini açıklar.
5) Mikro ve nanopartiküler sistemlerin özelliklerini ve önemini açıklar.
6) Modern terapötik sistemler ve medikal aygıtlarla ilgili farmakopeal ve yasal düzenlemeleri açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern Terapötik Sistemlerin Tanıtımı Gözlem-Araştırma
2 İlaç Kullanım Yolları ve Modern Terapötik Sistemlerin Geliştirilme Nedenleri Gözlem-Araştırma
3 Biyopolimerlerin Modern Terapötik Sistem Tasarımındaki Önemi Gözlem-Araştırma
4 Modern Transdermal Sistemler Gözlem-Araştırma
5 İntraoküler ve Osmotik Sistemler Gözlem-Araştırma
6 Biyoadhezif ve Oral Mukozal Sistemler Gözlem-Araştırma
7 Farmasötik İmplantlar, Son Gelişmeler ve Kullanım Alanları Gözlem-Araştırma
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma
9 Kronofarmasötikler Gözlem-Araştırma
10 Mikro partiküler Sistemler Gözlem-Araştırma
11 Nano partiküler Sistemler Gözlem-Araştırma
12 Modern Terapötik Sistemler ile İlgili Farmakopeal Düzenlemeler Gözlem-Araştırma
13 Modern Terapötik Sistemler ile İlgili Yasal Düzenlemeler Gözlem-Araştırma
14 Medikal Aygıtlarla İlgili Farmakopeal Düzenlemeler Gözlem-Araştırma
15 Medikal Aygıtlarla İlgili Yasal Düzenlemeler Gözlem-Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar