DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Herbaryum Uygulama Teknikleri ECS   403 7 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herbaryumlarda bulunan bitki örnekleri, morfolojik çalismalar yaninda söz konusu bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi degisik organlarinin mikroskobik olarak incelenmesinde materyal olusturması amacıyla oluşturulmaktadır. Bu derste bir herbaryum materyali oluşturma yöntemleri öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Herbaryumun Eczacılık Fakültesi öğrencileri için önemi, herbaryum oluşturma uygulamaları, herbaryum materyali toplama, presleme, kurutma, herbaryum etiketleri, bitki teşhisi, stereo mikroskopta bitki inceleme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herbaryumun Eczacılık Fakültesi öğrencileri için önemini kavrar.
2) Herbaryum örneği hazırlamayı öğrenir.
3) Herbaryum için doğadan bitki örneği toplamayı öğrenir.
4) Herbaryum örneklerini presleme ve kurutmayı öğrenir.
5) Stereo mikroskopta bitki inceleme yöntemleri, bitki teşhisi, herbaryum etiketi hazırlamayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Herbaryum Yapmanin Amaci Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Herbaryum Örneklerinin Kullanim Alanlari Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Herbaryumda Örneklerin Düzenlenmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitkinin Bulundugu Yer ve Çevre, Bitkinin Bulundugu Yer Hakkinda Notlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Herbaryum Yapiminda Bazi Önemli Kurallar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Doğadan bitki toplama, Toplama Çalismalari Için Gerekli Malzemeler Örneklerin Toplanma Zamani ve Sekli Örneklerin Toplanmasinda Dikkat Edilecek Hususlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Doğadan bitki toplama, Toplama Çalismalari Için Gerekli Malzemeler Örneklerin Toplanma Zamani ve Sekli Örneklerin Toplanmasinda Dikkat Edilecek Hususlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bitki örneklerinin preslenmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Herbaryum Yaparken Familya Düzeyinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Preslenmis Bitkinin Yapistirilmasi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Bitki Teşhisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Herbaryum örneklerinin etiketlenmesi, Etiket Üzerinde Bulunmasi Gereken Bilgiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Herbaryum örneklerinin korunması Anlatım, Soru cevap, tartışma Alıştırma ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Herbaryum örneklerinin korunması Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar