DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlaç Analizlerinde Ayırma Teknikleri ve Kromatografi ECS   405 7 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ayırma Tekniklerinin,Kromatografideki Temel Prensiplerin ve Kromatografik Yöntemlerin Öğrenilerek ve İlaç Analizlerinde Kullanılan Kromatografik Yöntemler Hakkında Bilgi Sahibi Olur.
Dersin İçeriği
Ayırma Teknikleri, Kromatografideki Temel Kavramlar ve İlaç Analizlerinde Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ayırma Tekniklerini Tanımlar
2) Kromatografinin Temel İlkeleri Açıklar
3) Kromatografik Analiz Yöntemlerini Bilir
4) Kromatografik Analizde Numune Hazırlama Yöntemlerini Öğrenir
5) Kimyasal ayırma yöntemlerini sınıflandırabilmeli
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kromatografik Ayırmalara Giriş Literatur Araştırması
2 Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması 1 Textt Book
3 Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması 2 Text Book
4 Kromatografik tabaka ve hız teorisi Text Book
5 Kromatografide kalitatif ve kantitatif analiz Literatur Araştırması
6 Gaz Kromatografisi Text Book
7 İlaç Analizlerinde Gaz Kromatografisinin Uygulamaları Literature Research
8 Ara Sınav
9 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Text Book
10 İlaç Analizlerinde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinin Uygulamaları-1 Literature Research
11 İlaç Analizlerinde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinin Uygulamaları-2 Literature Research
12 İlaç Analizlerinde Kapiler Elektroforez ve Kapiler Elektrokromatografi Literature Research
13 Kromatografinin Uygulamaları LAboratuvar Çalışması
14 Ödev Sunumları Literature Research
15 Ödev Sunumları Literature Research
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar