DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitoterapötik Ürünlerde Standardizasyon ve Kalite Kontrol Yöntemleri ECS   407 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tıbbi amaçlı kullanılmak üzer hazırlana fitoterapötiklerin sahip olması gereken kalite özellikleri ve standartların neler olması gerektiği ile ilgili bilgileri vermeyi amaçlar
Dersin İçeriği
Tıbbi bitkilerden elde edilen ürünlerin standardizasyonu ve kalite kontrol yöntemlerinin detaylı açıklamasını içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel ürünlerde kalite tanımını yapar
2) Bitkisel ürünlerde kalite yönetimini açıklar
3) Bitkisel ürünlerde standardizasyon, tanım ve yönetim sistemlerini anlatır
4) Türkiye bitkisel ürünlerle ilgili yasal mevzuatı açıklar
5) Dünyada bitkisel ürünlerle ilgili yasal mevzuata örnekler verir
6) Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemlerinde organoleptik özellikleri sayar
7) Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemlerinde botanik özellikleri açıklar
8) Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemlerinde fiziksel özellikleri açıklar
9) Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemlerinde kimyasal özellikleri açıklar
10) Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemlerinde biyokimyasal özelliklere örnekler verir
11) Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemlerinde biyolojik özellikleri açıklar
12) Karantina ve depolama işlemlerini anlatır
13) Üretim aşamalarına ait kalite kontrol işlemlerini anlatır
14) İn proses ve bitmiş ürün kalite kontrolleri ve SOP leri açıklar
15) Bitmiş ürün ve geribildirimlerinin takibini yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel ürünlerde kalite yönetim standartları Ders notları ve literatür araştırması
2 Bitkisel ürünlerde standardizasyon, tanım ve yönetim sistemleri Ders notları ve literatür araştırması
3 Türkiye ve dünyada bitkisel ürünlerle ilgili yasal düzenlemeler Ders notları ve literatür araştırması
4 Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemleri I Organoleptik özellikler Ders notları ve literatür araştırması
5 Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemleri II Botanik özellikler Ders notları ve literatür araştırması
6 Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemleri III. Fiziksel özellikler Ders notları ve literatür araştırması
7 Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemleri IV Kimyasal özellikler Ders notları ve literatür araştırması
8 Ara Sınav
9 Bitkisel ürünlerde standardizasyon ve kalite-kontrol yöntemleri V Biyolojik özellikler Ders notları ve literatür araştırması
10 Bitkisel ekstrelerde standardizasyon uygulamaları Ders notları ve literatür araştırması
11 Bitkisel ekstrelerde standardizasyon metodlarının validasyonları Ders notları ve literatür araştırması
12 Güncel fitoterapötik örneklerinin incelenmesi Ders notları ve literatür araştırması
13 İn proses ve bitmiş ürün kalite kontrolleri ve SOP leri Ders notları ve literatür araştırması
14 Bitkisel ürünlerde karantina ve depolama işlemleri Ders notları ve literatür araştırması
15 Kalite kontrol metodlarının optimizasyonu Ders notları ve literatür araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar