DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Eczacılık II ECF   402 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik eczacılığın görev ve sorumluluklarını öğrenerek, Enfeksiyon hastalıklarında, gstarointestinal sistem hastalıklarında, endokrin ve santral sinir sistemi hastalıklarında eczacıların rolünü kavramak.
Dersin İçeriği
Enfeksiyon Hastalıklarında Eczacının Rolü, Gastrointestinal Sistetm hastalıklarında eczacının rolü, Endokrin sistem hastalıklarında eczacnın rolü ve santral sistem hastalıklarında eczanın rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ilgili sağlık personeline danışmanlık hizmeti verebilir.
2) Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ilgili sağlık personeline danışmanlık hizmeti verebilir.
3) Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ilgili sağlık personeline danışmanlık hizmeti verebilir.
4) Santral sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ilgili sağlık personeline danışmanlık hizmeti verebilir.
5) Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ilgili sağlık personeline danışmanlık hizmeti verebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Eczanın Rolü-1 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
Soru-Cevap
2 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Eczanın Rolü-2 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
3 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Eczanın Rolü-1 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
4 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Eczanın Rolü-2 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
5 İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Eczanın Rolü Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
6 Diyare/Konstipasyon Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
7 Bulantı/KusmaTedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Peptik Ülser Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
10 Tiroid Hastalıkları Tedavisinde Eczacının Rolü-1 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
11 Tiroid Hastalıkları Tedavisinde Eczacının Rolü-2 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
12 Osteoporoz Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
13 Anemi Tedavisinde Eczacının Rolü Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
14 Ağrı Tedavisinde Eczacının Rolü-1 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
15 Ağrı Tedavisinde Eczacının Rolü-2 Ders Kitapları ve Güncel Kılavuzlar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar