DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Eczacılık Uygulamaları I ECF   407 7 0 0 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Olgu örnekleri ile ilaç kan düzeyi yorumlanması, özel hasta gruplarında ilaç kullanımın tartışılması, kardiyovasküler sistem hastalıklarında ve astımda medikal cihazlarının kullanımı
Dersin İçeriği
Olgu örnekleri ile ilaç kan düzeyi yorumlanması, özel hasta gruplarında ilaç kullanımın tartışılması, kardiyovasküler sistem hastalıklarında ve astımda medikal cihazlarının kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlaç bilgi kaynaklarını etkin şekilde kullanabilir.
2) İlaç kan düzeyi sunucunu yorumlayabilir.
3) İlaç-ilaç, besin ve hastalık etkileşimlerini yönetebilir.
4) Özel hasta gruplarında ilaç kullanımında hasta ve ilgili sağlık personeline danışmanlık yapabilir.
5) Kan basıncı ölçümü yapabilir ve sonucu yorumlayabilir.
6) Kan glukoz ölçüm cihazını kullanabilir ve sonucu yorumlayabilir.
7) İnhaler cihazlarının kullanımını bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaç Bilgi kaynaklarının Kullanımı Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Klinik farmakokinetik/Vaka Örneği-1 Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Klinik farmakokinetik/Vaka Örneği-2 Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
4 İlaç Etkileşimleri/Vaka Örneği Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Pediatride İlaç Kullanımı/Vaka Örneği Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Geriatride İlaç Kullanımı/Vaka Örneği Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Böbrek Hastalıklarında İlaç Kullanımı/Vaka Örneği Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Karaciğer Hastalılarında İlaç Kullanımı/Vaka Örneği Ders Kitapları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Kan Basıncı Ölçümü Ders Kitapları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kan Şekeri Ölçüm Cihazlarının Akılcı ve Güvenli Kullanımı Ders Kitapları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
12 İnsülin Enjeksiyon Preparatlarının Akılcı ve Güvenli Kullanımı-1 Ders Kitapları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
13 İnsülin Enjeksiyon Preparatlarının Akılcı ve Güvenli Kullanımı-2 Ders Kitapları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 İnhaler Cihazlarının Akılcı ve Güvenli Kullanımı-1 Ders Kitapları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İnhaler Cihazlarının Akılcı ve Güvenli Kullanımı-2 Ders Kitapları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar