DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Eczacılık Uygulamaları II ECF   404 8 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klinik eczacılığın hastanedeki görev ve sorumluluklarını öğrenerek, komplike hastaların tedavilerinde eczacıların rolünü kavramak.
Dersin İçeriği
Hastanede klinik eczacılık uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastanın sosyal, tıbbi ve ilaç öyküsünü kaydeder.
2) Hastanın laboratuar verilerini kaydeder ve değerlendirir.
3) Hastanın kullandığı ilaçların endikasyon, doz ve uygulama yolu uygunluğunu değerlendirerek farmasötik bakım planı oluşturur.
4) Hastanın kullandığı ilaçları yan etkileri ve etkileşimleri açısından değerlendirerek farmasötik bakım planı oluşturur.
5) Oluşturduğu farmasötik plan dahilinde ilaç tedavisi ile ilgili önerilerini hasta/hasta yakını ve/veya ilgili sağlık personelleri ile paylaşır.
6) Hastanın ilaç tedavisinin etkililiğini ve güvenliliğini takip eder.
7) Hastanın tedavisine olan uyuncunu takip ederek, uyuncu artıracak gerekli önlemleri alabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hastane Oryantasyonu
2 Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde Eczacılık Uygulamaları-1 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Örnek Olay
3 Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde Eczacılık Uygulamaları-2 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
4 Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde Eczacılık Uygulamaları-3 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
5 Göğüs Hastalıkları Servisinde Eczacılık Uygulamaları-1 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Göğüs Hastalıkları Servisinde Eczacılık Uygulamaları-2 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Endokrin Servisinde Eczacılık Uygulamaları-1 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Endokrin Servisinde Eczacılık Uygulamaları-2 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Kardiyoloji Servisinde Eczacılık Uygulamaları-1 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
11 Kardiyoloji Servisinde Eczacılık Uygulamaları-2 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
12 Nefroloji Servisinde Eczacılık Uygulamaları-1 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Nefroloji Servisinde Eczacılık Uygulamaları-2 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Pediatri Servisinde Eczacılık Uygulamaları-1 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Pediatri Servisinde Eczacılık Uygulamaları-2 Güncel Kılavuzlar Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar