DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik ECF   406 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilere biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, çalışma tasarımları ve biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik parametrelerinin hesaplanması ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda temel bilgiler vermektir ve veriliş yolunun (Ör. Oral, intravenöz) fonksiyonu olarak idrar ve plazma verilerinden farmakokinetik parametrelerin nasıl hesaplanacağını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Biyoyararlanım, Biyoeşdeğerlik, Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliği etkileyen fizyolojik ve farmasötik faktörler, Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik parametrelerinin hesaplanması, İn vitro-in vivo korelasyonlar, Kompartman modelleri ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarını tasarlar.
2) Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları ve çalışma tasarımları ile ilgili temel kavramları bilir,
3) Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik parametrelerini hesaplar, sonuçları değerlendirir,
4) Veriliş yolunun fonksiyonu olarak idrar ve plazma verilerinden farmakokinetik parametreleri hesaplar.
5) Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliği etkileyen fizyolojik ve farmasötik faktörleri tanımlar.
6) Kompartman modelleri ve önemini tanımlar.
7) İlacın uygulama yoluna uygun biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışma tasarımı yapar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaç absorpsiyon mekanizmaları, Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik genel tanımları Gözlem-Araştırma
2 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliği etkileyen farmasötik faktörler Gözlem-Araştırma
3 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik çalışma tasarımı Gözlem-Araştırma
4 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik çalışmalarında istatistiksel kriterler Gözlem-Araştırma
5 Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik ölçütlerinin hesaplanması Gözlem-Araştırma
6 Biyofarmasötik sınıflandırma sistemi Gözlem-Araştırma
7 Tanımlar, Kompartman modelleri ve önemi Gözlem-Araştırma
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma
9 Tek kompartman modeli - i.v. enjeksiyon Gözlem-Araştırma
10 i.v. enjeksiyon-örnek problem çözümleri Gözlem-Araştırma
11 Tek kompartman modeli - i.v.infüzyon Gözlem-Araştırma
12 Tek kompartman modeli - i.v.infüzyon Gözlem-Araştırma
13 Tek kompartman modeli-Ekstravasküler uygulama Gözlem-Araştırma
14 Modelden bağımsız farmakokinetik Gözlem-Araştırma
15 Çift Kompartman modeli Gözlem-Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar