DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyofarmasi ECF   408 8 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umay Merve GÜVEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
radyoizotop ve radyofarmasötik üretim yollarını ve klinikte kullanılan radyofarmasötikleri tanımaktır.
Dersin İçeriği
radyofarmasi alanını tanıtmak, radyofarmasötikler ve özellikleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyofarmasi kavramını açıklar.
2) Radyofarmasötikleri sınıflandırır.
3) Radyoaktif ışımayı açıklar.
4) Tanı ve tedavi için kulllanılan radyofarmasötiklerin temel özelliklerini sıralar.
5) Radyasyon dozunu tanımlar.
6) Radyofarmasötiklerde doz kontrollerini açıklar.
7) Radyasyon tiplerini tanımlar.
8) Radyasyonun tıp ve eczacılıkta kullanım amaçlarını tanımlar.
9) Sterilizasyon yöntemleri ve radyasyonla sterilizasyonu tanımlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyofarmasi, Radyofarmasist, Radyofarmasötik ve Radyokimyasal tanımı Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
2 Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemi ve tanımlar Gözlem-Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 Atom yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
4 radyonüklit tanımları ışınlama çeşitleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
5 Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, yarılanma ömürleri, ideal radyofarmasötik özellikleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
6 Radyoisotopların elde edilmesi; reaktör, siklotron ve jeneratörler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
7 Radyasyonun biyolojik etkileri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
9 Radyasyon hijyeni ve dozimetre çeşitleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
10 Atık yönetimi Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
11 Radyofarmasi Laboratuvar tasarımı Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
12 Radyofarmasötiklerin hücreye giriş yolları Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
13 Farmakopelerde yer alan ilaç Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
14 tıbbi cihaz olan radyofarmasötikler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
15 Ticari radyofarmasötikler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar