DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Biyoteknoloji ECF   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umay Merve GÜVEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESRA DEMİRTÜRK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiUMAY MERVE GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
farmasötik biyoteknoloji kapsamına giren ilaçlar, biyolojik tıbbi ürünler ve kombınasyon ürünleri hakkında bilgi sahibi olan eczacının, bu ilaçların/ürünlerin klinik araştırmaları dahil, yaşam döngülerinde sağlık sistemindeki rollerini, görev ve sorumlulukları açıklamaktır.
Dersin İçeriği
biyolojik tıbbi ürünlerin, biyobenzer ilaçların, ileri tedavi tıbbi ürünlerinin, kök hücre kökenli ilaçların, kişiye özgü (bireysel) ilaçların, özellikleri, üretim teknolojileri, kalite güvenceleri, karşılaştırılabilirlik çalışmaları, risk temelli yaklaşımla ruhsatlandırılmaları, dağıtım, takip ve klinik tedavide uygulamaları hakkında bilgi sunmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farmasötik Biyoteknoloji ve araştırma konularını açıklar.
2) Rekombinant DNA teknolojisinin kullanım alanlarını sıralar.
3) Gen klonlama basamaklarını açıklar.
4) Terapötik proteinleri biyolojik işlevlerine göre sınıflar.
5) Farmasötik ilaç şekillerini karşılaştırmalı olarak tartışır.
6) Farmasötik ilaç şekillerinin uygulama yollarının uygunluğunu protein özelliğine bağlı olarak tartışır.
7) Rekombinant Terapötik proteininin bitmiş ürün analizlerini sıralar.
8) Bitmiş ürün kararlılık çalışmalarını ve kullanılan yöntemleri tartışır.
9) Çoğaltılmış DNAnın vektöre aktarılmasını tartışır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler biyoteknoloji ve farmasötik biyoteknolojiye giriş Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
2 Hibridoma teknolojisi , monoklonal antikorlar, özellikleri ve analizleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
3 Peptit ve proteinlerin fizikokimyasal özellikleri, stabiliteleri ve analiz yöntemleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
4 Aşılar (rekombinant ve DNA aşıları) aşı adjuvanları, özellikleri ve analizleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
5 Rekombinant protein ilaçlarda preformülasyon ve formülasyon Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
6 Rekombinant protein ilaçlarda preformülasyon, formülasyon, farmakope analizleri ve kalite kontroller Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
7 Biyobenzer ilaçlar Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 İleri tedaviler, ileri tedavi tıbbi ürünleri, kombine ileri tedavi tıbbi ürünleri Gözlem-Araştırma
10 Kök hücre teknolojileri, kök hücre kökenli tıbbi ürünler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
11 Gen teknolojileri, gen transfer yöntemleri Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
12 Farmakogenomiks Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
13 klinik araştırma ve rejeneratif tıp çalışmaları Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
14 rekombinant proteinlerde analizler Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
15 farmakope analizleri ve kalite kontroller Gözlem-Araştırma Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar