DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Toksikoloji ECF   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGöksun DEMİREL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma projesi için kaynak tarama, kaynak değerlendirme ve proje hazırlanma becerisine sahip olunması
Dersin İçeriği
bilimsel araştırma projesi hazırlama, literatür tarama, literatür değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlaç etkileşimi tanımınlar.
2) Sıklıkla meydana gelen ilaç etkileşmelerine örnek verir.
3) Farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşmelere örnek verir.
4) Besinlerin ilaçlar üzerine etkilerini açıklarlar.
5) ilaçlar ve bitkisel ürünlerin etkileşimlerini açıklarlar.
6) NSAİ ilaçların toksik etkilerini açıklarlar.
7) Asetominofenin toksik etkileri, zehirlenme belirtileri ve zehirlenme tedavisini açıklar.
8) Salisilat toksik etkileri, zehirlenme belirtileri ve zehirlenme tedavisini açıklar.
9) Kemoterapotiklerin toksik etkilerini açıklamak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaç Etkileşmeleri ve Toksikolojik Sonuçları Kitap ve Literatür Araştırması
2 Non-Steroid Antiinflamatuvar İlaçların Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
3 Antibiyotiklerin Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
4 Antihipertansif ve Kardiyovasküler Sistemi Etkileyen İlaçların Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
5 Antidepresan İlaçların Toksik Etkileri, Antiepileptik İlaçların Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
6 Vitaminlerin Toksik Etkileri, Kemoterapötik İlaçların Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
7 Antidiyabetik İlaçların Toksik Etkileri, Tiroid İlaçlarının Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
8 Ara Sınav Kitap ve Literatür Araştırması
9 Uçucu Bileşiklerin Toksisitesi, Ev İçi Kimyasallarla Zehirlenmeler Kitap ve Literatür Araştırması
10 Ağır Metal Toksisitesi Kitap ve Literatür Araştırması
11 Selektif Toksisite ve Pestisit Toksikolojisi Kitap ve Literatür Araştırması
12 Hedef Organ Toksisitesi Kitap ve Literatür Araştırması
13 Gıdalardaki Toksinler ve Toksik Bileşikler Kitap ve Literatür Araştırması
14 Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklı Zehirlenmeler, Mantar Zehirlenmeleri Kitap ve Literatür Araştırması
15 Keyif Verici Maddelerin Toksik Etkileri Kitap ve Literatür Araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve Literatür Araştırması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar