DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Toksikoloji Laboratuvarı ECF   414 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hacer Sinem BÜYÜKNACAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGöksun DEMİREL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGöksun DEMİREL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri toksikolojik analizler ve sıklıkla zehirlenmelere neden olan ilaçların biyolojik örneklerde tayini konusunda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Demonstrasyon (toksikolojide pratik yaklaşımlar; izolasyon tekniklerine göre zehirlerin sınıflanması; zehirlerin izolasyon teknikleri; örneklerin toplanması, saklanması ve kullanımı; örneklerin hazırlanması; toksik maddenin kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleri; deney hayvanları); sıklıkla zehirlenmelere neden olan asidik ve bazik ilaçların biyolojik materyalden ekstraksiyon ile izolasyonu, primer direkt testler ve kromatografik yöntemle tanımlanmaları ve toksisitelerinin değerlendirilmesi,spektrofotometrik yöntemle nicel tayinleri ve toksisitelerinin değerlendirilmesi;

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci temel toksikolojik analizler hakkında bilgi sahibidir.
2) Biyolojik örneklerden toksik maddelerin ekstraksiyon ile izole eder.
3) Biyolojik örneklerden toksik maddelerin primer direkt testlerini gerçekleştirir.
4) Biyolojik örneklerden toksik maddelerin kromatografik yöntemle tanımlayabilir.
5) Biyolojik örneklerden toksik maddelerin spektrofotometrik yöntemle nicel tayinlerini gerçekleştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demonstrasyon (Giriş, Ekstraksiyon, Kromatografi, Spektrofotometre) Ders Kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Demonstrasyon (Deney Hayvanları) Ders Kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Sıklıkla zehirlenmelere neden olan asidik ilaçların biyolojik örnekten izolasyonu, temel tanıma testleri ve ince tabaka kromatografisi ile belirlenmesi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
4 Sıklıkla zehirlenmelere neden olan bazik ilaçların biyolojik örnekten izolasyonu, temel tanıma testleri ve ince tabaka kromatografisi ile belirlenmesi Ders Kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Sıklıkla zehirlenmelere neden olan analjezik ilaçların (salisilatlar)-biyolojik örnekte temel tanıma testleri ile nitel ve spektrofotometrik yöntemle nicel tayini Ders Kitapları Deney / Laboratuvar
6 Plazmada nitel ve nicel parasetamol tayini Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 Uçucu Zehirlerin Biyolojik Materyallerde Mikrodifüzyon Yöntemiyle Nitel Tayinleri ve Toksisitelerinin Değerledirilmesi Ders Kitapları Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Biyolojik Materyallerde Metalik Zehirlerin Tayini ve Toksisitelerinin Değerlendirilmesi Ders Kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Farklı Gıda Gruplarında Gıda Katkı Maddelerinin Saptanması Ders Kitapları Deney / Laboratuvar
11 Bilinmeyen Numune Analizi Ders Kitapları Deney / Laboratuvar
12 İleri Toksikoloji Deneyleri Tanıtımı Ders Kitapları Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Zehirlenme Vakalarının Öğrenciler Tarafından Sunulması ve Tartışılması-1 Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Zehirlenme Vakalarının Öğrenciler Tarafından Sunulması ve Tartışılması-2 Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Zehirlenme Vakalarının Öğrenciler Tarafından Sunulması ve Tartışılması-3 Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar