DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halk Sağlığı ECF   416 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ersin NAZLICAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERSİN NAZLICAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halk sağlığı kavramını, sağlığı korumada temel ilkeleri, sağlık hizmetlerini doğru bir şekilde kullanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gereken bilgilere sahip eczacılar yetiştirmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Ders içeriğinde, halk sağlığı tanımı, epidemiyoloji ve sağlık göstergeleri, çocuk sağlığı, üreme sağlığı, çevre sağlığı, iş sağlığı, sağlık yönetimi, yaşlanma, kronik hastalıkların kontrolü konuları yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk Sağlığı alanında temel kavramları tanımlar
2) Koruyucu sağlık hizmetlerini tanımlar.
3) Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine karar verir
4) Topluma sağlık eğitimi ve danışmanlığı verir
5) Mesleki etik ilkelere uygun davranmayı benimser
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halk sağlığına giriş Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
2 Epidemiyoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sağlık düzey göstergeleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kadın sağlığı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çocuk sağlığı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bağışıklama Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi
9 Bulaşıcı hastalıklar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kronik hastalıklar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yaşlanma ve kronik hastalıklar Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çevre sağlığı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İş sağlığı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Kazalar ve afetler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Sağlık eğitimi ve iletişim Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları-Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar