DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım ECF   418 8 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLÇİN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayat kurtarmak, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, mevcut durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan temel ilkyardım uygulamalar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Ders, ilkyardımın tanımı, önemi, öncelikleri ve temel uygulamaları, taşıma teknikleri, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, sunni solunum teknikleri, şok ve koma, kanamalar, kafa, göğüs, karın yaralanmaları ve yabancı cisim yaralanmaları, yumuşak doku yaralanmaları, ekstremite yaralanmaları, sıcak ve soğuk yaralanmaları, hayvan ısırmaları ve sokmaları, akut karın olayları ve zehirlenmeleri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlkyardımın ilkelerini bilir.
2) Mesleki etik ilkelerine ve mesleki mevzuata uygun davranır.
3) Bilinci kapalı kişiye ilkyardım yaklaşımını bilir.
4) Kanamalı kişiye ilkyardım yaklaşımını bilir.
5) Zehirlenmelerde ilkyardımı bilir
6) 112 Acil Sistemini aktif şekilde kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlkyardım tanımı ve ilkyardımın ilkeleri Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İlk yardımcı için temel anatomi ve fizyoloji Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hasta / yaralının değerlendirilmesi Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tanı ve taşıma teknikleri Ders Kitapları
5 Temel yaşam desteği-erişkin Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Temel yaşam desteği-çocuk bebek Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Solunum yolu tıkanıkları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav
9 Şok ve koma Ders Kitapları
10 Kanamalar Ders Kitapları
11 Kemik, kas ve eklem yaralanmaları Ders Kitapları
12 Bilinç kaybı Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sıcak ve soğuk yaralanmaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yanıklar ve zehirlenmeler Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hayvan ısırma ve sokmaları Ders Kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitapları-Sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar