DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Projeleri ve Literatür Tarama ECS   402 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma projesi için kaynak tarama, kaynak değerlendirme ve proje hazırlanma becerisine sahip olunması
Dersin İçeriği
bilimsel araştırma projesi hazırlama, literatür tarama, literatür değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel literatür taraması yapar.
2) Bilimsel bir literatürü değerlendirir.
3) Literatür sunumu yapar.
4) bilimsel araştırma projesinin bölümlerini açıklar.
5) bilimsel araştırma projesi planlar.
6) bilimsel araştırma projesini planlar.
7) bilimsel araştırma projesini sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Araştırma Projesi and Araştırma Süreci Konu ile ilgili kitap ve literatür çalışması Anlatım
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Bilimsel Araştırma Projesinin Bölümleri Konu ile ilgili kitap ve literatür çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
3 Bilimsel Literatür Konu ile ilgili kitap ve literatür çalışması Anlatım
Soru-Cevap
4 Literatür tarama ve değerlendirme literatür çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
5 Örnek literatür analizi Örnek literatür incelemesi
6 Literatür sunumları Literatür örneklerini incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Literatür sunumları Literatür örneklerini incelemek Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Önceki çalışmaları tekrar etmek Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
9 Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkeler Konu ile ilgili kitap ve literatür çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Özgün araştırma projesi hazırlama planlanması ve basamakları literatür çalışması ve örnek projelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Projenin özet, amaç, konu ve kapsamı bölümleri literatür çalışması ve örnek projelerin incelenmesi
12 Projenin literatür özeti, özgünlüğü, yaygın etkisi ile ilgili bölümleri literatür çalışması ve örnek projelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Projenin materyal metod bölümünün hazırlanması ve maliyet analizi literatür çalışması ve örnek projelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Proje sunumu literatür çalışması ve örnek projelerin incelenmesi Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
15 proje sunumu literatür çalışması ve örnek projelerin incelenmesi Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki çalışmaları tekrar etmek Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar