DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlaç Metabolizmasının İlaç Keşif ve Geliştirilmesindeki Rolü ECS   404 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN TARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı ilaçların metabolizmasını, ilaç tedavisindeki uygulamalarını ve yeni ilaç keşfindeki önemini öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
İlaçların metabolizması (Faz 1 ve Fazı II), metabolik yolaklar ve enzimler, sert ilaç, yumuşak ilaç, aktif metabolit ve ön ilacın ilkeleri, ilaç geliştirmede ilaç metabolizmasının rolü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, metabolik yolakları ve enzimleri sınıflandırabilir.
2) İlaçların metabolizmasını ve onun ilaç tedavisindeki uygulamalarını açıklayabilir.
3) Sert ilaç, yumuşak ilaç, aktif metabolit ve ön ilacın ilkelerini açıklayabilir
4) İlaç geliştirmede ilaç metabolizmasının rolünü açıklayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaç Metabolizması-Faz 1 Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 İlaç Metabolizması-Faz 2 Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Hard Drug ve Soft Drug Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Hard Drug ve Soft Drug Örnekleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Aktif Metabolit Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Aktif Metabolit Örnekleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Ön ilaç Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders kitapları Yazılı Sınav
9 Ön ilaç Örnekleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 CYP450 Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 CYP450 İzoformlarının İndüksiyonu ve İnhibisyonu Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Polimorfizm Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Polimorfizm-PM, EM, UM Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 İlaç-İlaç Etkileşimleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Yiyecek-İlaç Etkileşimleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitapları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar