DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Endemik Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi ECS   406 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zengin endemik bitki potansiyeline sahip olan ülkemizde, eczacılık bakımından önemli çok sayıda tıbbi bitki bulunmaktadır. Doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerin değerlendirilmesinde eczacıların da yer alması yararlı ve gerekli olduğundan bu konu da öğrencilerin öğrenimleri sırasında doğru bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Türkiye endemik bitki florası ve eczacılık bakımından önemli bitkiler, tıbbi bitkilerin Türkiye ve Dünyadaki ticareti, ihraç edilen yabani bitkiler ve alınması gereken önlemler,ithal edilen bitkiler ve bitkisel ilaçlar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler, bitkisel ilaçlar ve bitkisel ürünlerle ilgili yönetmelikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye endemik bitki florası ve eczacılık bakımından önemli endemik bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
2) Türkiyedeki endemik bitki familyalarını tanır.
3) Endemik bitki türlerinin Türkiye'deki kullanımları hakkında bilgi sahibi olur.
4) Endemik Tıbbi bitkilerin ve drogların Türkiye ve Dünyadaki ticareti, ihraç edilen yabani bitkiler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Endemik Tıbbi bitkilerin koruma statüleri ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olur.
6) İthal edilen endemik bitkiler ve droglar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye endemik bitki florası ve eczacılık bakımından önemli endemik bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkiye endemik bitki florası ve eczacılık bakımından önemli endemik bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türkiye endemik bitki florası ve eczacılık bakımından önemli endemik bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türkiyede endemizm, endemik türler bakımından zengin bölgeler, zengin cinsler, zengin habitatlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Türkiyede endemizm, endemik türler bakımından zengin bölgeler, zengin cinsler, zengin habitatlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiyede endemizm, endemik türler bakımından zengin bölgeler, zengin cinsler, zengin habitatlar Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Türkiyenin endemizm bakımından önemli bitki alanları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Endemik ve ekonomik Değeri Olabilecek Türler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İthal edilen endemik bitkiler ve droglar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İthal edilen endemik bitkiler ve droglar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Endemik Tıbbi bitkilerin ve drogların Türkiye ve Dünyadaki ticareti Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Endemik Tıbbi bitkilerin koruma statüleri ve yönetmelikler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Endemik Tıbbi bitkilerin koruma statüleri ve yönetmelikler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler
15 Endemik Tıbbi bitkilerin koruma statüleri ve yönetmelikler Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar