DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyomoleküler Araştırma Yöntemleri ECS   408 8 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyomoleküller ve analizleri hakkında öğrencilere temel bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Karbohidratlar, proteinler, enzimler ve nükleik asitler ile ilgili analizlerde kullanılan temel yöntemler olan spektrofotometrik, elektroforetik, kromatografik yöntemler anlatılarak öğrencilere konularla ilgili bazı uygulamalar yaptırılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyomoleküllerin analizlerinde kullanılan temel yöntemleri açıklar.
2) Biyomoleküllerin analizlerinde kullanılan bazı yöntemleri tek başına uygulayabilir.
3) Karmaşık bir durumunda biyomoleküllerin analiz için hangi yöntemi kullanacağına karar verebilir.
4) İleri düzeydeki biraraştırmayı yapabilme, toplumu sağlık alanında eğitme ve yönlendirme yetkinliğine sahip olur
5) Yaşam boyu öğrenme, kendini yenilemeve eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yetkindir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyada santrifüjleme teknikleri Güncel literatürlerden yararlanılır.
2 Proteinlerin kantitatif tayininde kullanılan yöntemler. Güncel literatürlerden yararlanılır.
3 Nükleik asitlerin kantitatif tayininde kullanılan yöntemler. Güncel literatürlerden yararlanılır.
4 Biyomoleküllerin saflaştırılmasında ve analizinde kullanılan kromatografik teknikler Güncel literatürlerden yararlanılır.
5 Biyomoleküllerin spektroskopik analizleri Güncel literatürlerden yararlanılır.
6 Proteinlerin ve nükleik asitlerin karakterizasyonunda kullanılan elektroforetik teknikler Güncel literatürlerden yararlanılır.
7 SDS-PAGE uygulaması Güncel literatürlerden yararlanılır.
8 Ara Sınav Güncel literatürlerden yararlanılır.
9 ELISA teknikleri ve uygulama alanları Güncel literatürlerden yararlanılır.
10 Rekombinant DNA, moleküler klonlama ve Enzimoloji Güncel literatürlerden yararlanılır.
11 Tanıda DNA teknikleri I (PCR, ARMS, RFLP, SSCP) Güncel literatürlerden yararlanılır.
12 Tanıda DNA teknikleri II (PCR, ARMS, RFLP, SSCP) Güncel literatürlerden yararlanılır.
13 Protein üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu Güncel literatürlerden yararlanılır.
14 Eritrositlerden katalazın saflaştırılması Güncel literatürlerden yararlanılır.
15 Katalazın inhibitörler varlığında kinetiğinin incelenmesi Güncel literatürlerden yararlanılır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Güncel literatürlerden yararlanılır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar