DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fitoterapi ECF   420 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin tıbbi bitkiler ve fitoterapi uygulamalarını mesleki yaşantısında uygulayabileceği düzeyde bilgi sahibi olmasını amaçlar
Dersin İçeriği
Fitoterapi tanımı, uygulama alanları, kullanılan fitoterapötikler ve bunların farmakolojik ve biyolojik etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgi içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi bitkilerin kullanım alanlarını anlatabilme
2) Fitoterapi tanımını yapabilme ve tarihçesini anlatabilme
3) Fitoterapi uygulama alanlarını açıklayabilme
4) Fitoterapi uygulama yöntemlerini anlatabilme
5) Tıbbi bitkilerin hangi kısımlarının kullanılacağını bilme
6) Tıbbi bitkileri tıbbi olmayan türlerden nasıl ayırt edeceğini bilme
7) Tıbbi bitkilerden ekstre, infüzyon, tentür gibi farklı preparatların hazırlanma yöntemlerini açıklayabilme
8) Sistemik hastalıklarda kullanılan fitoterapötikleri anlatabilme
9) Haricen kullanılan fitoterapötikleri anlatabilme
10) Çocuklarda fitoterapötiklerin güvenli kullanımını açıklayabilme
11) Geriatrik popülasyonda fitoterapötiklerin kullanım alanlarını açıklayabilme
12) Güncel fitoterapötikleri sayabilme
13) Fitoterapötiklerin ilaç ile etkileşimlerini açıklayabilme
14) Fitoterapötiklerin yan etkilerini anlatabilme
15) Klinik fitoterapi uygulamaları hakkında bilgi verme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitoterapiye giriş Ders notları ve güncel literatür bilgisi
2 Tıbbi bitkiler tanım ve kavramların incelenmesi, genel ekstraksiyon yöntemleri Ders notları ve güncel literatür bilgisi
3 Fitoterapötik tanım ve kavramların incelenmesi Ders notları ve güncel literatür bilgisi
4 Santral sinir sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
5 GIS hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler I Ders notları ve güncel literatür bilgisi
6 GIS hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler II Ders notları ve güncel literatür bilgisi
7 Metabolik sistem hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
8 Ara Sınav
9 Kalp-damar sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
10 Üriner sistem hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
11 Reprodüktif sistem hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
12 Integümenter sistem hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
13 Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan fitoterapötikler Ders notları ve güncel literatür bilgisi
14 Çocuklarda fitoterapötiklerin güvenli kullanımı Ders notları ve güncel literatür bilgisi
15 Hamile ve yaşılarda fitoterapötiklerin güvenli kullanımı ve bitki - ilaç etkileşimleri Ders notları ve güncel literatür bilgisi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar