DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aromaterapi ve Güncel Uygulamaları ECS   410 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUBA ŞERBETÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin aromatik bitkiler ve aromaterapi uygulamalarını mesleki yaşantısında uygulayabileceği düzeyde bilgi sahibi olmasını amaçlar
Dersin İçeriği
Aromaterapi tanımı, uygulama alanları, kullanılan uçucu ve taşıyıcı sabit yağlar ve bunların farmakolojik ve biyolojik etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgi içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uçucu yağ içeren aromatik bitkileri tanıyabilme
2) Aromaterapi tanımını yapabilme ve tarihçesini anlatabilme
3) Uçucu yağları sabit yağlardan ayırt edebilme
4) Uçucu yağları kimyasal içeriklerine göre sınıflandırabilme
5) Uçucu yağları biyolojik aktivitelerine göre sınıflandırabilme
6) Sistemik hastalıklarda uçucu yağların kullanım alanlarını anlatabilme
7) Dermatolojik hastalıklarda uçucu yağların kullanım alanlarını anlatabilme
8) Sabit yağların uçucu yağlarla birlikte kullanım şekillerini öğrenme
9) Aromaterapinin farklı uygulama alanlarını öğrenme
10) Uçucu yağların doğal kaynaklardan elde edilme yöntemlerini açıklayabilme
11) Uçucu yağları kendi elde edebilecek düzeneği kurabilme
12) Uçucu yağların ilaç etken maddeleri ile etkileşimlerini açıklayabilme
13) Uçucu yağların yan etkileri ve kullanımında dikkat edilmesi gerekli konuları anlatabilme
14) Aromaterapinin eczacılıktaki uygulama alanlarını kavrama ve açıklayabilme
15) Aromaterapinin klinik uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
X
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
X
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
X
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
X
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
X
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aromaterapiye giriş ( tanım, tarihçe, uçucu yağ elde etme yöntemleri) Ders notları ve literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
2 Aromaterapide kullanılan uçucu ve sabit yağların kimyasal özellikleri Ders notları ve literatür araştırması
3 Santral sinir sistemi hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
4 GIS hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
5 Kronik hastalıklarda kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
6 Metabolik sistem hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
7 Ağrı tedavisinde kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
8 Ara Sınav
9 Kalp-damar sistemi hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
10 Üriner sistem hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
11 Reprodüktif sistem hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
12 Integümenter sistem hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
13 Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan aromatik ve sabit yağlar Ders notları ve literatür araştırması
14 Genel sağlık problemlerinde kullanılabilecek güncel aromaterapi formülasyonları I Ders notları ve literatür araştırması
15 Genel sağlık problemlerinde kullanılabilecek güncel aromaterapi formülasyonları II Ders notları ve literatür araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar