DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğa Koruma P   268 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj mimarlığı çalışma konularında ekolojinin öneminin kavranması ve ekolojik yaklaşımlı planlama ve tasarım uygulamaları için zemin hazırlanması
Dersin İçeriği
Temel ekolojik kavramlar, çevre, doğa, peyzaj, ekolojik faktörler, ekoloji biliminin çalışma alanları, sistem, doğal ve yapay sistem ekosistem kavramları, ekosistem ögeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğayı korumanının nedenleri ve gerekliliğini bilir. Korunan alanın planlanmasında görev alabilecek bilgi ve beceri sahibi olur.
2) Yapılan çalışmalarda korunan alanlarla ilgili örgütleri bilir. Yapılan çalışmalarda korunan alanlarla ilgili mevzuatı bilir.
3) Türkiyede bulunan korunan alanları tanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Kaynak tanıtımı, Doğa Koruma nedir yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Doğa Koruma Çevre Koruma ilişkisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Doğa Korumanın tarihçesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Doğa Korumanın önemi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Doğa Korumanın nedenleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Korunan alan statüleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Korunan alanların ilanı ile ilgili kriterler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Korunan alanların planlanması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Korunan alanların planlanması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Korunan alanların saptanmasındaki yasal dayanaklar ve örgütler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Korunan alanların saptanmasındaki yasal dayanaklar ve örgütler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
13 Türkiyede bulunan korunan alanlar. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Türkiyede bulunan korunan alanlar. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Türkiyede bulunan korunan alanlar. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yıl sonu sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar