DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Peyzaj planlamada Peyzaj kavramı ve sınıflandırılması
2 Tasarım ve planlama ölçeğinde veri toplama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
3 Veri katmanları ve tematik haritalar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 Peyzaj analizi envanterinde araçlar ve dokümanlar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 Topoğrafik yapı analizi: Topoğrafik harita kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 Hava fotoğrafları ve kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
8 Arazi örtüsünün sınıflanması ve peyzaj karakter analizi Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
9 Biyolojik özelliklerin analizi için veri toplama teknikleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
10 Bitki örtüsünün analizinde makro verilerin analizi Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
11 Orman Meşcere Haritalarının kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 Bitki örtüsünün ayrıntılı analizi Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
13 Yaban yaşamının analizi Planlama alanı ile ilgili veri analizi
14 Veri sentezi Örnek çalışmanın hazırlanması
15 Veri sentezi Örnek çalışmanın hazırlanması
16-17 Yıl Sonu Sınavı Anlatılan tüm konuları çalışarak sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar