DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Analizi I * P   269 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan ALPHAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAKAN ALPHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere peyzaj analizinin temel kavram ve uygulamalarını sunmak, veri toplama yöntem ve yaklaşımlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Kaynak ve Kaynak Değeri kavramları. Peyzaj planlama süreci ve kaynakların sınıflandırılması. Tasarım ve planlama ölçeğinde peyzaj analizi ve veri toplama. Peyzaj analizi ve envanterinde araçlar ve dokümanlar. Veri katmanları ve tematik haritalar. Arazi örtüsünün sınıflanması ve peyzaj karakterizasyonu. Biyolojik özelliklerin analizi için veri toplama teknikleri: Bitki örtüsünün analizi. Biyotop/habitat sınıflaması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-