DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yapı bilgisinin önemi, yapının dış çevresiyle olan bağlantısı ve önemi Eskiz çalışmaları
2 Yapı alanı ve kesitlerle yapı kavramlarının tanıtımı ve detaylandırılması Eskiz çalışmaları
3 Yapı yatay kesitlerinin çizilmesi ve ölçü sisteminin gösterilmesi Eskiz çalışmaları
4 Yapı düşey kesitlerinin çizilmesi ve ölçü sisteminin gösterilmesi Eskiz çalışmaları
5 Yapı cephe görünüşlerinin çizilmesi ve ölçülendirilmesinin gösterilmesi Eskiz çalışmaları
6 Planı, kesiti, cephe görünüşleri, çizilen ve ölçülendirilmesi yapılan yapının nokta detaylarının çizilmesi ve mimari kavram çeşitlerinin anlatımı Eskiz çalışmaları
7 Yapılarda çatı oluşturulması, çeşitlerin detaylandırılması Eskiz çalışmaları
8 Ara Sınav Eskiz çalışmaları
9 Yapı çerçevesinde yapılan ve yapıya ulaşımı sağlayan merdiven çeşitlerinin anlatılması, detaylarının çizilmesi Eskiz çalışmaları
10 Yapı çevresinde dolaşımı sağlayan yaya yolu çeşitlerinin anlatılması ve detaylandırılması Eskiz çalışmaları
11 Yapı çevresinde koruma amaçlı çevre duvar ve çeşitlerinin anlatılması, detaylandırılması Eskiz çalışmaları
12 Yapı çevresinde oturma elemanları çeşitleri ve detaylandırılması Eskiz çalışmaları
13 Tüm işlenen konuları içeren proje çalışması yapılacak Eskiz çalışmaları
14 Tüm işlenen konuları içeren proje çalışması yapılacak Eskiz çalışmaları
15 Tüm işlenen konuları içeren proje çalışması yapılacak Eskiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar