DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık Bilgisi * P   270 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berrin SİREL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERRİN SİREL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERRİN SİREL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı ve çevresine ilişkin mimari tasarımların anlatılması, yapı kitlesinin çevresiyle beraber bütünlüğünün ve çevre içerisindeki mimari elemanların detaylandırılmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Genel mimarlık kavramları, bunların detaylandırılması, insan ve insan boyutları. Mimaride antropometrik boyutların önemi ve yeri, Kullanıcı gereksinmeleri. İnsan-çevre ilişkileri, bina çevre etkileşim sorunları ve donatım elemanları. İç mekan, dış mekan ve kütle biçimleniş sorunları. Yapının zemin, taşıyıcı sistemleri. Düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yapısı. Yapı boşlukları ve düşey sirkülasyon elemanları. Çatı biçimlenmesi. Tek konut, toplu konut, tatil köyü, okul, üniversite kampüsü, alışveriş merkezi, endüstri binaları, havaalanı, yönetim binaları ve işlev şemaları. Binaların iç mekan fonksiyonlarına bağlı olarak çevre tasarımındaki temel tasar yaklaşımları ve bina tasarımıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-