DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Planlama P   274 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜHA BERBEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal ve kültürel çevrenin planlanması ve yönetiminde konumsal veri toplama ve analizine yönelik nicel yöntemlerin tanıtılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda peyzaj planlamada kullanılan temel veri analizi ve konumsal analizler, verilerin bilgiye dönüştürülmesi ve planlama çalışmalarına katkısı öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Alan kullanım planlamasına ilişkin bilgilerin Konumsal Karar Destekleme Sistemleri yardımıyla değerlendirilmesi, çok kriterli değerlendirme yoluyla peyzaj planlama çalışmalarında en uygun alan kullanım tipinin haritalarla ortaya konması. Peyzaj strüktürünün ve ekolojik süreçlerin peyzaj metrikleri kullanılarak değerlendirilmesine yönelik peyzaj ekolojisi disiplini içerisinde üretilmiş bir çok indeksin öğretilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok kriterli analizler
2) Peyzaj metrikleri ve indeksler
3) Peyzaj planlamada kullanılan temel istatistikler
4) Peyzaj planlamada karar destek sistemleri
5) Ekolojik planlama anlayışı
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)