DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli 3 Boyut Tasarım * P   382 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cengiz USLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.CENGİZ USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir peyzaj tasarımı kapsamındaki tüm öğe ve donatıların 3 boyutlu görselleştirmesini bilgisayar destekli olarak yorumlamak ve sunabilmektir.
Dersin İçeriği
Peyzaj mimarlığında 3 boyutlu tasarımlarının bilgisayar programları ile bağlantısı, modellemenin tanımı ve amaçları, belirlenen bilgisayar programlarının kurulumu ve peyzaj tasarımlarının bilgisayar ortamlarına aktarılması, peyzaj bileşenlerinin üç boyutluluğa dönüştürülmesi teknikleri, modellemesi tamamlanan bir peyzaj tasarımının ışık, gölge, malzeme gibi etkenleri içeren sunum çıktıları durumuna getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli tasarım, 3 boyut ve katı modelleme yok
2 BDT yazılımında kullanılan 3 boyutlu çizim komutları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
3 Görüntü düzenleme komutları, 3 boyutlu yüzey komutları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 Katı modelleme komutları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 Temel düzenleme komutlarının 3 boyutta kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 3 boyutlu düzenleme komutları I Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Katı modellerin yüzeylerini düzenleme Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
8 Gölgeleme, ışık ve kaplama I Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
9 Ara sınav Sınava hazırlanmak
10 Gölgeleme, ışık ve kaplama II Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
11 Görselleştirme Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 Farklı yazılımlarla 3b boyutlu çizim I Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
13 Farklı yazılımlarla 3b boyutlu çizim II Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
14 Bilgisayar destekli yazılımlara eklenti olarak çalışan görselleştirme yazılımları ve bunların kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
15 Bilgisayar destekli yazılımlara eklenti olarak çalışan görselleştirme yazılımları ve bunların kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı Sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar