DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlılar, canlılarla cansızların ayırt edilmesi, canlıların sınıflandırılması, bitkiler alemi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
2 Bitkiler ile hayvanlar arasındaki farklar, Bitkilerin özellikleri, bitkiler alemi ile uğraşan bilim dalının sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
3 Bitki sitolojisi, hücre çeperi, orta lamel, hücre içerisindeki kimyasal maddeler, hücrenin canlı ve cansız kısımları Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
4 Bitki hücresi organelleri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi cihazı, kromozom, çekirdek Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 Mitokondri, plastidler, hücre çeperi, geçitler, renk maddeleri, reçine ve balzamlar, alkoloidler, proteinler ve amino asitler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
6 Hücre bölünmesi, hücre şekilleri, amitoz, mitoz ve mayoz bölünme Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
7 Bitki histolojisi, dokunun tanımı, mersitem bölünmez, parankima dokusu, koruyucu doku, mantar Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 ARA SINAVI sınava hazırlık
9 Destek, iletim ve salgı dokusu, stomalar ve tüyler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
10 Bitki organografisi, kök, gövde, yaprak anatomisi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
11 Çiçek, çiçek şekilleri, Kapalı tohumlu bitki çiçeğinin genel yapısı, çiçeklerde eşeylilik, tohum ve meyve Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
12 Canlıların sınıflandırılması, Bu sınıflandırmada bitkiler aleminin yeri ve peyzaj bitkileri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
13 Tohumsuz bitkiler, tohumlu bitkiler, açık tohumlular Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
14 Kapalı tohumlular ve döllenme, Tek çenekliler, çift çenekliler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
15 Bitkilerin Latince okunuş şekilleri, Bitki isimlerinin yazılış kuralları ve bitki isimlerindeki işaret ve harflerin özellikleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
16-17 Bitki sistematiği Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar