DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik ve Bitki Sistematiği * P   149 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim, Araştırma ve proje tanımları, Cevresel Etki Değerlendirmenin tarihsel gelişimi ve amaçlarını kavramak. Ülkemizdeki ve dünyadaki CED uygulamalarının önemi, CED projelerinin uygulanışını ve önemini kavramak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında düşünülen insan faaliyetlerin çevreye olası etkilerinin ortaya çıkmadan önce çevresel riskin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Risk değerlendirme uygulama, yönetim ve geliştirme kavramları ile ilgili öğrencilere gerekli kazanımların saglanması. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, doğa koruma alanında etkin olan gönüllü kuruluşların tanıtılması da bu dersin amacları içinde yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-