DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Meteryali 1 P   133 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin SÖĞÜT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN SÖĞÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında estetik ve fonksiyonel amaçlarla kullanılan açıktohumlu cins ve türlerin sınıflandırılması, familya cins ve türlerin özelliklerinin tanıtılması. Kullanım alanları ile ilgili genel bilgilerin sunulması. Genel anlamda bitkilerle ilgili bazı terimlerin açıklanması. Herbaryum ve katalog yapılmasını sağlayarak bitkilerle ilgili bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Bitkilerin temel sınıflandırması, açıktohumlu bitkilerin ayırt edici nitelikleri, açıktohumlulara ait sekiz sınıfın (yok olanlar dahil) genel özellikleri, yaşayan 10 familyanın genel özellikleri, familyadaki cinslerin genel özellikleri. Cinslere bağlı türlerin genel özellikleri, her türün peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımlarına yönelik bilgiler. Yaygın çeşitlerin de tanıtımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açık tohumlu bitkilerin sınıf, familya, cins ve türlerini bilir
2) Açık ve kapalı tohumlu yakın çevresinde var olan türleri tanır
3) Doğal ve yabancı yurtlu bitkileri birbirinden ayırt eder
4) Herbaryum yapma tekniğini bilir
5) Bitkilerin kullanım alanları ile ilgili yorumlarda bulunabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerin sınıflandırması, bitkilerde ikili isimlendirme, sınıf, takım, familya, cins, tür, alttür, varyete, çeşit kavramları, örnekler, herbaryumla ilgili genel bilgiler Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Tohumlu bitkiler, açık ve kapalı tohumlular, aralarındaki temel farklar, açıktohumluların yaprak, çiçek ve kozalaklarına yönelik farklı cins ve türlerden örnekler üzerinde açıklamalar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Ağaç, tanımı, kısımları, kökler ve gövde, görevleri ve kısımları, çevre koşulları ile ilişkileri, monokotiledon ve dikotiledonlu bitkilerdeki farklılıklar, farklı cins ve türlerden tanımlayıcı örnekler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 Açıktohumluları oluşturan yedi sınıf, genel özellikleri ve dünyadaki mevcut durumları, sınıflardaki familya, cins ve tür sayıları, Cycadinae - palmiye yapraklı açık tohumlular- genel özellikleri, familyalar, cinsler, Cycas revulata Thumb. hakkında ayrıntılı bilgiler: anavatanı, bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, Zamiaceae familyası ve Zamia cinsinin özellikleri, uygulama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Ginkgoinae-filkulağı yapraklı açık tohumlular- sınıfı, genel özellikleri, Ginkgoaceae familyası, Ginkgo cinsi ve G. biloba L. hakkında ayrıntılı bilgiler: anavatanı, bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, uygulama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 Coniferae- Kozalaklılar: Cephalotaxaceae familyası, önemli cinsleri, yayılış alanları (Cephalotaxus, Amentotaxus), Podocarpaceae familyası, genel özellikleri, cinsleri (Pherosphaera, Microcachrys, Saxegothaea, Dacrydium, Acmopyle, Podocarpus, Phyllocladus), Araucariaceae familyası, genel özellikleri, Araucaria ve Agathis cinslerinin tanıtımı, Araucaria heterophylla ve A. araucana türlerinin anavatanı, bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Coniferae- Kozalaklılar: Pinaceae familyası, önemli cinsleri, yayılış alanları, önemi. Abies -göknarlar, anavatanı, ülkemizde bulunan taksonlar ve yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, yaygın çeşitler, Kateleeria, Pseudotsuga- Duglas Göknarı- Tsuga, türleri, özellikleri, çeşitler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
8 Ara Sınav Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Yazılı Sınav
9 Coniferae- Kozalaklılar: Pinaceae familyası Picea- Ladin, anavatanı, ülkemizde bulunan taksonlar ve yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, yaygın çeşitler, uygulama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
10 Coniferae: Kozalaklılar: Pinaceae familyası Pinus, çamlar, anavatanı, ülkemizde bulunan taksonlar ve yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, yaygın çeşitler, uygulama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Coniferae:Kozalaklılar: Pinaceae familyası Larix,melez ve Cedrus,sedir, anavatanı, ülkemizde bulunan taksonlar ve yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, yaygın çeşitler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 Coniferae- Kozalaklılar: Cupressaceae - servigilller- familyası: genel özellikler, cinsler (Sciadopitys, Sequoia, Athrotaxis, Taxodium, Sequoiadendron, Cryptomeria, Cunninghamia, Taiwania,Metasequoia, Glyptostrobus), önemli türler, yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, çeşitler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
13 Coniferae- Kozalaklılar: Cupressaceae - servigilller- familyası: cinsler (Cupressus), önemli türler, yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, çeşitler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
14 Coniferae- Kozalaklılar: Cupressaceae - servigilller- familyası: cinsler (Thuja ve Juniperus), önemli türler, yayılış alanları, türlerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, kullanım alanları, üretimi, çeşitler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Bitki cins ve türlerini ayırdetmek için genel gezi Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar