DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Tasarım 2 * P   255 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Halil DUYMUŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiYÜKSEL ÜNLÜKAPLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Tasarım I dersinde edinilen bilgi birikimi, gözlem ve deneyimleri değişik kapsamlı mekan tasarımlarına yansıtarak; tasarım sürecinde gözlem, araştırma, ilişkilendirme, yaratıcılık, özgünlük, bulma, uygulama, deneme, kontrol etme, eleştirme ve sonuçlandırma yeti ve davranışlarını geliştirmek.
Dersin İçeriği
Mekan-form-geometri ilişkilerinde temel kavram, ilke ve kuramlar, mekan tasarımında dikkat edilecek noktalar; kurallılık ve kuralsızlık, durgunluk ve devingenlik, görsel denge ve görsel dizem, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, süreklilik, uyum, karşıtlık, egemenlik, mekan-form uygulamaları; üç boyutlu uygulamalar, biçim değiştirme çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel kavramlar; genel felsefi kavramlar, özel işlevsel kavramlar Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
2 Biçim geliştirme; tasarımın temel öğeleri ve biçimlendirmeye giriş Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
3 Biçim geliştirme; geometrik biçimler, 90 düzeni Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
4 Biçim geliştirme; 45-90 ve 30-60 düzeni Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
5 Biçim geliştirme; çember düzeni, doğaya öykünen biçimlere giriş Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
6 Mekansal düzenlemenin ilkeleri; birlik, uyum, değer, ölçü, karşıtlık, denge, dizem ve yinelenme, sıradüzen Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
7 Mekansal düzenlemenin ilkeleri; birlik, uyum, değer, ölçü, karşıtlık, denge, dizem ve yinelenme, sıradüzen Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
8 A R A S I N A V
9 Tasarım dizgeleri; özeksel, özeksel olmayan, bakışımlı, bakışımsız, karma dizgeler Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
10 Tasarım dizgeleri; özeksel, özeksel olmayan, bakışımlı, bakışımsız, karma dizgeler Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
11 Tasarım dizgeleri; özeksel, özeksel olmayan, bakışımlı, bakışımsız, karma dizgeler Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
12 Kuralötesi tasarımlar; dar açılı biçimlendirme, sıradışı-uçrak biçimlendirme, kurguçözümcü biçimlendirme Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
13 Kuralötesi tasarımlar; dar açılı biçimlendirme, sıradışı-uçrak biçimlendirme, kurguçözümcü biçimlendirme Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
14 Sonuçların yorumlanması Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
15 Sonuçların yorumlanması ve tartışma Konunun önceden verilen kaynaklardan incelenmesi
16-17 Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar