DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım * P   275 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.CENGİZ USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar ortamında 2 boyutlu çizim becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
BDT yazılımının genel tanıtımı, BDT ile çizim hazırlıkları, çalışma sayfasının oluşturulması, Çizim mantığı ve koordinat sistemi, görüntü özellikleri ve yönetimi, temel çizim komutları ve bunların kullanımı, katmanların oluşturulması ve yönetilmesi, Temel düzenleme komutları, seçme yöntemleri, BDT yazılımında raster objeler ile çalışma, sayısallaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Peyzaj tasarımında bilgisayar destekli tasarım, (BDT) nedir. Tasarımcıya sağladığı olanaklar, kullanılan yazılımlar. yok
2 BDT yazılımının genel tanıtımı, ekranı menü ve araç tuşları, fonksiyon tuşları. BDT ile çizim hazırlıkları, çalışma sayfasının oluşturulması, çizimi komutları Ders notundaki ilgili konular
3 Çizim mantığı ve koordinat sistemi, görüntü özellikleri ve yönetimi, temel çizim komutları ve bunların kullanımı (I) Ders notundaki ilgili konular
4 Seçme yöntemleri, nesne yakalama ve kenetlenme, Temel düzenleme komutları (I) Ders notundaki ilgili konular
5 Temel çizim komutları ve bunların kullanımı (II) Ders notundaki ilgili konular
6 Temel çizim komutları ve bunların kullanımı (III) Ders notundaki ilgili konular
7 Ara Sınav Sınava hazırlanmak
8 Temel düzenleme komutları (I) Ders notundaki ilgili konular
9 Temel düzenleme komutları (II) Ders notundaki ilgili konular
10 Blok yaratmak ve kaydetmek, Çizime Yazı eklemek, taramalar Ders notundaki ilgili konular
11 BDT yazılımlarında katman mantığı, katmanların oluşturulması ve yönetilmesi Ders notundaki ilgili konular
12 Ölçülendirme komutları ve bunların özelleştirilmesi Ders notundaki ilgili konular
13 BDT yazılımında raster objeler ile çalışma, Ders notundaki ilgili konular
14 Sayısallaştırma ve resim işleme komutları ve teknikleri, Ders notundaki ilgili konular
15 Sorgulama komutları ve çıktı alma Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl Sonu Sınavı Sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar