DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Bakımı PM   436 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin SÖĞÜT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN SÖĞÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir peyzaj mimarının herhangi bir alanda (dış ve iç mekan) bitkilere yönelik gerekli bakım işlerini yapabilecek ve yönlendirebilecek bilgi birikimi ile donanımını sağlamak
Dersin İçeriği
Genel tanımlar. Peyzaj Bakımı işlemlerinin yapılma amaçları, bakım işinin genel sınırları, planlanması, bakım alet ve makinaları, toprakla ilgili işlemler, karışımlar, kompostlar, sulama; gübreleme; hastalık ve zararlılarla savaşım, budama- şekil verme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Herhangi bir alanın sağlıklı ve sürdürülebilir nitelikte olması için gerekli bakım işlemlerini bilir
2) Türlerin çeşitli çevresel koşullarda büyüme ve gelişimlerinde ortaya çıkacak farklılıkları anlayabilir
3) Türlerin çevre kalitesini artırmadaki etkinliğini artıracak bakım işlemlerini planlayabilir
4) Bakımla ilgili teknik donanımları bilir ve bazılarını kullanabilir
5) Piyasada mevcut peyzaj mimarlığı şirketlerinin yaptıkları işleri bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanımlar. Peyzaj Bakımı işlemlerinin yapılma amaçları, bakım işinin genel sınırları, ödev konularının belirlenmesi yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Düzenli uygulanan bakım işlemleri. Alanlara göre gösterdiği farklılıklar. Bakım içinde yenileme işleri, toprakla ilgili işlemler. Karışımlar, kompostlar ve yapımı. Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Düzenli uygulanan bakım işlemleri: sulama; su kalitesi ve genel uygulama şekilleri Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Düzenli uygulanan bakım işlemleri: gübreleme; çeşitleri ve genel uygulama şekilleri, hastalık ve zararlılarla savaşım Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Bakım işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanlar Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Düzenli uygulanmayan bakım işlemleri: budama, şekil verme Budama uygulamaları, türlere göre ve amaca göre gösterdiği farklılıklar Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Açık alanda uygulama Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Yazılı Sınav
9 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Çalışma konularının sunulması, tartışma Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar