DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotografi ZFS   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Ahmet Niyazi Sertkalaycı1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotoğrafı temel bir anlatım aracı olarak kullanabilmek amacı ile, Temel Fotoğraf kavramlarının ve estetik kavramların öğrenilmesi. Dijital Siyah/Beyaz, renkli tekniklerle stüdyoda kurgu ve stil-life fotoğraf kompozisyon uygulamalarının yapılarak öğrencinin eğitilmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, fotoğraf tarihiyle beraber güncel fotoğraf tekniklerinin temel prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır. Siyah-Beyaz, karanlık oda tekniklerinin yanında, çekim tekniklerini de içine alarak, öğrencilerin konvansiyonel ve dijital fotoğrafın doğasını, fotoğrafın estetiğini ve kurgu fotoğraf mantığını benimsemesi hedef olarak belirlenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğraf tarihini ve gelişim sürecini karşılaştırabilir.
2) Fotoğraf makinesi tiplerini ve özelliklerini sınıflandırabilir.
3) Objektif tiplerini ve etkilerini, hedeflenen amaca göre kullanabilir.
4) Alan derinliği ve hız-hareket etkisini uygulayabilir.
5) Farklı ışık koşullarını karşılaştırarak, ışık farklılıklarından doğan sorunları çözebilir.
6) Stüdyo aksesuarlarını ve Stil-life masaları kullanabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fotoğrafın tarihsel gelişimi. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fotoğraf makinasının tanıtımı ve makine tipleri. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Diyafram ve enstantanenin anlatılması . Ders notu okuma
5 Objektiflerin ayrıntılı olarak tanıtılması. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fotoğrafta ışık konusunun anlatılması. Ders notu okuma
7 Renkli fotoğraf çekim tekniklerinin kuramsal anlatımı. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Ders notu okuma Yazılı Sınav
9 Örnek fotoğraf çekimleri yapılması(hoca tarafından) Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fotoğrafta kadraj ve 3/1 kuralının örneklerle anlatılması. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Diyafram ve enstantane öncelikli fotoğraf örneklerinin gösterilmesi.. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Karanlık oda çalışmalarının uygulamalı olarak anlatılması. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Öğrencilerin tab ettikleri fotoğrafların değerlendirilmesi. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Öğrencilerin çektikleri fotoğrafların değerlendirilmesi. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönem Sonu Değerlendirme Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Ders notu okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar