DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Planlama Projesi 2 P   350 6 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜHA BERBEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seçilmiş bir örnek alan için peyzaj planlama projesinin veri analizi kısmının yapılması
Dersin İçeriği
Seçilmiş bir alanda ekolojik faktörler, alan kullanımları ile mevcut ve olası tehdit faktörlerini dikkate alarak en uygun alan kullanım planını hazırlamak üzere veri analizi yapmak ve rapor halinde sunmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal faktörlerin belirlenmesi
2) Sosyo-ekonomik faktörlerin belirlenmesi
3) Mevcut alan kullanımların belirlenmesi
4) Anket hazırlanması ve uygulanması
5) Analiz raporunun hazırlanması ve sunulması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusunun ve alanının tanıtımı 2 yok
2 Doğal yapının belirlenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
3 Doğal yapının belirlenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
4 Anketlerin hazırlanması ve uygulanması 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
5 Anketlerin hazırlanması ve uygulanması 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
6 Alanın sosyo-ekonomik yapısının incelenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
7 Alanın sosyo-ekonomik yapısının incelenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
8 Ara sınav (Ara değerlendirme) Ara sınava kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı
9 Mevcut alan kullanımlarının belirlenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
10 Mevcut alan kullanımlarının belirlenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
11 Çevre sorunlarının belirlenmesi 2 Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
12 Taslak raporun hazırlanması Ders notundaki ilgili konuların çalışılması
13 Taslak raporun düzeltilmesi 2 Ödev konularına göre önceden hazırlık
14 Taslak raporun düzeltilmesi 2 Ödev konularına göre önceden hazırlık
15 Sonuç raporunun hazırlanması 2 Dönem sonuna kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı
16-17 Yılsonu sınavı Dönem sonuna kadar işlenen konulardan sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar