DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Planlamada Uzaktan Algılama P   354 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜHA BERBEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj planlama çalışmalarında kullanılabilecek uzaktan algılama enstrümanlarının incelenmesi. Bu kapsamda uzaktan algılamanın temel prensipleri vejetasyon, toprak, su kaynaklarının ve atmosfer analizi ile günümüzde ve yakın gelecekte kullanıma girecek olan platform ve algılayıcıları da kapsamaktadır.
Dersin İçeriği
Arazi kullanımı ve örtüsünün tanımı, bu bilgilerin önemi ve kullanım alanları, uzaktan algılama ile arazi sınıflama ve avantajları, kullanılan sınıflama teknikleri, algoritmalar ve uzaktan algılamanın temel öğelerinden (yansıma, yersel çözünürlük ve zaman) arazi sınıflamada optimum düzeyde yararlanma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görüntü yorumlama, işleme ve analizi
2) Uzaktan algılama platform ve enstrümanları
3) Arazi örtüsü/kullanımı haritalaması
4) Değişim analizleri
5) Veri dönüşümleri ve indisler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan algılamanın tanımı, elektromanyetik enerji yok
2 Uydu özellikler, görüntü çözünürlükleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
3 Çok bantlı algılayıcılar, meteoroloji ve okyanus uygulamalarında kullanılan veriler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 Peyzaj planlamada kullanılan algılayıcılar ve platformlar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 Görüntü yorumlama ve analizi, görsel yorumlama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 Görüntü yorumlama ve analizi, görsel yorumlama Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Görüntü işleme ve analizi: ön-işleme, görüntü zenginleştirme Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
8 Görüntü sınıflaması Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
9 Görüntü sınıflaması uygulaması Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
10 VİZE SINAVI Sınava hazırlanmak
11 Değişim analizleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 Değişim analiz teknikleri uygulaması Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
13 Veri entegrasyonu Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
14 İndeksler ve dönüşümler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
15 Laboratuvar uygulaması Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı Sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar